michiel de ruyter.

hier komt u meer te weten over Michiel de Ruyter.

 

Van alle zeventiende-eeuwse zeehelden is Michiel Adriaenszoon de Ruyter ongetwijfeld de beroemdste. Hij werd in 1607 in Vlissingen geboren als zoon van een eenvoudige bierdrager. Al snel werd duidelijk dat zijn toekomst op zee lag. Na enige tijd als touwslager werkzaam te zijn geweest bij de Lampsins, de rijkste redersfamilie van Vlissingen, monsterde hij in 1618 als bootsmansjongen aan op zijn eerste schip. Het was het begin van een avontuurlijk zeemansleven. Als kaperkapitein, schout-bij-nacht en koopvaarder bevoer hij de wereldzeeën en beproefde hij zijn geluk. In 1652 meende hij voldoende fortuin te hebben vergaard om een rustig bestaan aan wal te leiden. Lang heeft De Ruyter niet van zijn rust genoten. Na het uitbreken van de Eerste Engelse Zeeoorlog bood de Zeeuwse Admiraliteit hem een functie aan. De Ruyter accepteerde haar, voor één tocht. Het bleek echter het begin van een nieuwe loopbaan die uitmondde in de hoogste functie in de marine, het luitenant-admiraalschap.

In 1667, midden in de Tweede Engelse Zeeoorlog, beleefde De Ruyter zijn grootste moment. Op aandringen van raadpensionaris Johan de Witt voerde hij de vloot aan die de Engelsen op eigen terrein een grote slag moest toebrengen. Het plan lukte. Een groot deel van de Engelse vloot werd in de Medway nabij Chatham vernietigd. De Ruyter werd vereerd als de nieuwe Hannibal.

In 1676 sneuvelde De Ruyter nabij Syracuse in een gevecht tegen de Fransen. Het had zijn laatste reis moeten zijn. In de Amsterdamse Nieuwe Kerk kreeg hij een marmeren praalgraf op de plek van het voormalige hoogaltaar.

 

de schepen van Michiel de Ruyter.

JAAR RANG / FUNCTIE NAAM & BIJZONDERHEDEN
1618 Hoogbootsmansjongen Koopvaarder Rederij Gebr. Lampsins. "De Haen"
1622 Matroos Oorlogsschip.
1622 Hoogbootsmansmaat Koopvaarder Rederij Gebr. Lampsins.
1623-33 Opklimmend tot Stuurman Koopvaarders Rederij Gebr. Lampsins.
1633-1635 Stuurman " de groene leeuwWalvisvaarder.
  Walvisvaarders brengen hun vangst aan land.
Schilderij door A Storck.
1635-37 Stuurman Koopvaarders Rederij Gebr. Lampsins.
1637 Schipper Koopvaarder Rederij Gebr. Lampsins, varend als particuliere kruiser (Kaperschip)
1637-40 Schipper Koopvaarders Rederij Gebr. Lampsins, o.a. de "Vlissingen" waarmee hij twee Duinkerker kapers een prijs ontnam.
1641-42 Kapitein en tevens
Schout-bij-Nacht
"De Haze" (26/29) een door de Zeeuwse admiraliteit van de Rederij Gebr. Lampsins ingehuurd koopvaardijschip voor 's Lands vloot voor de Slag bij
st.vincent onder Admiraal A. Gijsels, op 4 nov. 1641.
1642-43 Schipper Schip of schepen van de Rederij Gebr. Lampsins.
1643 Schipper en
(mede)-eigenaar
"de salamander (400 ton 40 à 50 man)
Koopvaarder.
   
1652 Vice-commandeur "Neptunus" (26/29)
Eerste Engelse Oorlog.
slag bij pleymuiden.. 26 augustus.
"Louise" slag in hoofden.(Kentish Knock) 8 oktober.
"Het Witte Lam" (34 st) slag bij dungenessen 10 december.
1653   - tijdelijk - "De Gekroonde Liefde" (36/145)
daarna weer "Het Witte Lam"
3-daagse Zeeslag 28 febr. - 2 mrt.
Slag bij Nieuwpoort 12 en 13 juni
slag bij terheide10 augustus.
"Huys te Kruyningen"
Konvooi naar de Oostzee.
1654 Vice-admiraal "Huys te Swieten" (65/279)
Tocht naar de Middelandse Zee.
1655
1656
  "Huys Tydtverdryf"
Tocht naar de Middellandse Zee
Tocht naar Dantzig.
1657   "Amsterdam" (50/170)
Tocht naar de Portugese kust en de Middelandse Zee.
1658   "Huys te Swieten" (65/279)
Portugese kust.
1659-61   "Huys te Swieten" (65/279)
Tocht naar de Scandinavische wateren (Sont) . Verovering van het eiland Funen, verheffing in de Deense adelstand, toekenning v/h familiewapen.
In 1661 werd hij als vice-admiraal benoemd in het schip "De Liefde"  Toen hij het commando over het eskader aanvaardde begon hij meteen op zijn gebruikelijke wijze de discipline te verhogen en zijn gezag ondubbelzinnig te vestigen.
(Zie brief dd 1 Juni 1661)
1663   "De Liefde" (60/270) Midd.Zee
1664

Luitenant-admiraal
"De Spieghel" (68/315) Midd. Zee,
West.-Afrika (Fort Del Mina)

Caraïbisch gebied, New-Foundland,
en "achterom" naar huis (Delfzijl)
1665 Luitenant-admiraal
en "opperhoofd" van
's Lands Vloot.
"Delflandt" (70/450)
"Stadt en Landen" (54/257)
"Hollandia" (80/460)

Tocht naar Noordzee en Bergen.
  De "Hollandia" 1665.
in 't Landsdiep.

Ludolf Bakhuyzen
Ned.Scheepvaart Museum
1666   "De Zeven Provinciën" (80/475).
Vierdaagse Zeeslag
11-14 juni
Tweedaagse Zeeslag 4-8 augustus
  De nieuwe "Zeven Provinciën", vlak voor haar vuurdoop in de Vierdaagse Zeeslag, terwijl de kapiteins van de vloot in sloepen naar haar onderweg zijn voor krijgsberaad  
1667   Tocht naar Chatham 20-24 juni
1672   Slag bij Solebay 7 juni
1673
Rampjaar.
Luitenant-Admiraal-Generael
van Hollandt en        West-Frieslandt
Eerste Slag op het Schooneveld
7 juni
Tweede Slag op het Schooneveld
14 juni
Slag bij Kijkduin, 21 augustus.
1674-75   Tocht naar Martinique.
1676


29 april
  "D'Eendraght" (76/450)
Tocht naar Sicilië
Slag bij Stromboli 8 januari
Bevrijding
Hongaarse Predikanten
11 februari
Slag bij de Etna 22 april.
raakt dodelijk gewond.
Overlijdt a/b "D Eendraght"
      
1677
  "D Eendraght"
Aankomst te Hellevoetsluis.
30 januari.

bron:https://www.deruyter.org/diversen_link_schepen.htm

 

En nog een filmpje over Michiel de Ruyter.

bron: www.schooltvbeeldbankt.nl

 


www.geschiedenisnet.nl.ae informatie over geschiedenis voor spreekbeurten of werkstuken!